Menighedsrådsmøderne afholdes i

Rytterskolen, Storstræde 22, Herstedvester


Møderne er offentlige og begynder kl. 19.00


Der er planlagt følgende møder i foråret og sommer 2019:

Tirsdag - 22/1
Torsdag - 14/2
Torsdag - 21/3
Tirsdag -  23/4
Onsdag - 22/5
Torsdag - 20/6
Tirsdag - 27/8
Torsdag - 26/9
 

På menighedsrådets møder drøftes og besluttes alle forhold, der vedrører såvel det kirkelige som folkelige arbejde, der har baggrund i kirken.

Møderne kan derfor have interesse for alle, der er involveret eller interesseret i livet i kommunen.

Derfor er møderne åbne for alle.

På mødet kan tilhørerne rette spørgsmål til rådet eller enkelte af dets medlemmer.