Konfirmation

Konfirmationsforberedelsen foregår i Herstedvester Kirke på 8. klassetrin.

Konfirmanderne går til konfirmationsforberedelse og bliver – så vidt det er muligt – konfirmeret sammen med  nogen fra deres klasse.
Elever fra Egelundskolens og Herstedvester skoles 8. klasser har ret til at blive konfirmeret i Herstedvester kirke. Det samme gælder alle 8. klasses elever, der bor i sognet, men går i skole et andet sted.

Hvis man bor i Herstedvester sogn, men går i skole et andet sted, og ønsker at blive konfirmeret i Herstedvester kirke, skal en af kirkens præster kontaktes. Med ham eller hende aftales så forberedelse og konfirmation.

Tilmelding til konfirmation og forberedelse foregår ved at udfylde en formular, som findes ved at klikke nedenfor under de enkelte årgange.

Der informeres i øvrigt også om indskrivning på sognets skoler, samt altså her på kirkens hjemmeside.

Konfirmationstidspunkterne på de nedennævnte dage aftales mellem konfirmander, forældre og præster i løbet af forberedelsen.

Konfirmationsforberedelsen vil som udgangspunkt foregå onsdag eftermiddag kl. 14.30-16 for elever fra Herstedvester skole og privatskoler og torsdag eftermiddag 14.30-16 for elever fra Egelundskolen. Er der konfirmander til det, vil vi prøve at lave et hold for elever fra privatskoler, hvor vi tager hensyn til deres skoleskema. I det hele taget forsøger vi at indrette det så fleksibelt som muligt. Undervisningen af onsdagsholdet er i 2019-20 rykket til tirsdage.

Konfirmationsforberedelsen i år begynder i september 2019.

NB! Nedenstående konfirmationsdatoer i 2020 er ændret pga covid-19. Alle konfirmandfamilier burde være orienteret om de nye datoer.

Konfirmation 2020 (går i 8.klasse 2019/2020) Tilmeld via links:

Herstedvester Skole: 8.V, 8.X - St. Bededag fredag d. 8. maj

Herstedvester Skole. 8.Y og 8.Z - og privatskoleelever - lørdag d. 16. maj

Egelundskolen: - Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 21. maj

 

Konfirmation 2021 (går i 7.klasse 2019/2020) Tilmeld via links:

Herstedvester Skole: 8.V, 8.X - St. Bededag fredag d. 30. april

Herstedvester Skole. 8.Y og 8.Z - og privatskoleelever - lørdag d. 8. maj

Egelundskolen: - Kristi Himmelfartsdag torsdag d. 13. maj

Konfirmation 2022 (går i 6. klasse 2019-20) Tilmed via links: