Herstedvester sogns menighedsarbejde
kan støttes med bidrag via
mobile pay 29941 
eller i kirkebøssen, som er i kirken.

 

 

Den 8. marts 2015 afholdt Folkekirkens Nødhjælp sin årlige husstandsindsamling. Herstedvester Sogn deltog også i 2015 med indsamlere fra sognet.

Folkekirkens Nødhjælps næste husstandsindsamling vil finde sted den 13. marts 2016. Der vil som altid være meget brug for indsamlere.

Indsamlingsleder: Grete Apetri, tlf.nr. 43 62 26 98, mobilnr. 29 70 68 40.

Indsamlinger:

Det har altid været en del af kirkens arbejde at samle ind til folk, der har brug for det. I forbindelse med søndagens gudstjeneste samles der derfor ind til det lokale sognearbejde (fx. julehjælp) eller til en af de større danske hjælpeorganisationer; Kirkens Korshær, Folkekirkens Nødhjælp, Kofoeds Skole, Masanga og Det Danske Bibelselskab.

Sogneindsamling:

Den første søndag i marts måned hvert år deltager Herstedvester Kirke i Folkekirkens Nødhjælps store sogneindsamling. Indsamlere fra alle aldersgrupper, der har lyst til at bruge et par timer en søndag eftermiddag, melder sig til indsamlingslederen, og møder på selve dagen i Rytterskolen.

Sogneindsamlings-statistik:

2007: ca. 19.000,-

2008: ca.21.000,-

2009: ca. 18.500,-

2010: ca. 21.600,-

2011: ca. 22. 000,-

2012: ca. 25.250,-

2013: ca. 20.254,-

2014: 15.733,00,-

2015:  19.743,00,-

TAK TIL ALLE INDSAMLERE