Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Foredrag

   
Menighedsrådet i Herstedvester arrangerer en række foredrag, som planlægges sammen med Albertslund Bibliotek, Herstedvester Forsamlingshus og Galgebakkens Beboerhus.

Foredragene har en bred vifte af emner i fokus - både kirkelige og mere alment oplysende emner.​ Gratis tilmelding på www.albertslundbibliotek.dk 

 

2021:  

Torsdag den 11. marts kl. 19.00 i Rytterskolen
Ove Korsgaard: ” Grundtvig – En gigant i dansk kultur og åndsliv”.

N.F.S. Grundtvig er ikke til at komme uden om. Man støder konstant på ham i debatter om dansk kultur og identitet, i diskussioner om skole og kirke, i historieundervisning og sangbøger, og ikke mindst når vi synger hans sange og salmer i forbindelse med årets højtider. Men hvem var Grundtvig? Hans livshistorie er et drama, hans tankeunivers fyldt med ideer og hans visioner så vilde, at vi først nu er i færd med at forstå flere af dem. I foredraget gives en introduktion til giganten i dansk kultur og åndsliv.

Oplægsholder Ove Korsgaard er professor emeritus i pædagogik, debattør og forfatter til flere artikler og bøger om pædagogik, dannelse og Grundtvig. Senest har han udgivet en guide til Grundtvig: ”Grundtvig rundt” i 2018.

 

Tirsdag den 13. april kl. 19.00 i Herstedvester Forsamlingshus
Thomas Thurah: 12 mordere i Herstedvester Fængsel

Hvad tænker et menneske, som har taget et andet menneskes liv – om sit offer, om skyld og straffens retfærdighed og om muligheden for at sone drabet og finde tilgivelse?

Thomas Thurah har til bogen Skyldig i drab interviewet 12 drabsdømte i Herstedvester Fængsel om at have slået ihjel og om at leve med drabet. I foredraget fortæller han om bogens tilblivelse og om en tankeverden, som vi ellers ikke har mulighed for at se ind i.

Thomas Thurah er forfatter, journalist og magister i litteratur og filosofi. Han har skrevet både skøn- og faglitteratur, bl.a. erindringsromanen Begyndelsen, fire historier, novellesamlingen Leifs far var borgmester og biografien Statsminister Anker Jørgensen.

   

Tirsdag den 4. maj kl. 19.00 i Herstedvester Forsamlingshus
Kunstner Martin Bigum: Min kunsthistorie 

   

Martin Bigum vil på baggrund af sin selvbiografi ”Min personlige kunsthistorie”, fortælle om nogle af sine grundlæggende barndoms- og ungdomsinspirationer fra Brøndby Strand, og hvordan han hele tiden revurderer eget greb for at finde nye interessante ståsteder i sin kunst.

I foredraget inddrager Martin Bigum sin arbejdsdag og ideerne, som han får undervejs i processen. Det er særlig hans vigtigste værker fra 1990 til 2012 han vil fortælle om. Han vil komme ind på, hvorfor han ikke kan være andet end billedkunster og digter. Han har udgivet tre digtsamlinger.

I efteråret 2019 har han udstillet på Galerie AC Noffke i Mecklenburg i Tyskland. De beskrev hans kunst som nutidige politiske dokumenter i skinnende høje farver, gennem hvilke han grotesk portrætterer og analyserer sin tids ligeglade affektisme. I 2018-19 har Martin Breum på hhv. Faaborg Museum og Sophienholm udstillet med temaet ”Det maleriske nu”. Det var i forbindelse med fejringen af maleren Peters Hansens jubilæum i en ny fortolkning.

Ud over at være billedkunstner er Martin Bigum også kendt fra fjernsynets Kunstquiz på DRK.

---------

Tidligere har vi haft følgende foredrag:

2020

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19.00 i Herstedvester Forsamlingshus

Iskerner, som i Grønland og Antarktis fortæller om klima- og verdenshistorien.

Professor Jørgen Peder Steffensen vil belyse hvordan vi kan aflæse tegn på klimahistorien i nærområdet, og om hvordan hele ideen om istider opstod. Med klimahistorien, som fortællingen om ændrede vilkår for mennesket, og hvorledes iskerner fra Grønland og Antarktis kan bidrage til forståelse af klimaets dynamik, vil Jørgen Peder Steffensen sætte den nuværende klimaproblematik i perspektiv.

Foruden det teoretiske vil han også fortælle om feltarbejdet, som foregår midt på Indlandsisen i lejren, hvor gennemsnitstemperaturen er -30 grader. Jørgen Peder Steffensen har i perioder arbejdet på 75.6 grader nordlig bredde, 36 grader vestlig længde og 2700 m over havet i et område, hvor der er 300 km til det nærmeste sted med bare et navn.

Jørgen Peder Steffensen arbejder med is-, klima- og geofysik på Niels Bohr Instituttet og har gennem mange år skrevet faglige artikler til ind- og udland, blandt andet har han bidraget med en artikel i festskriftet til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II ved hendes 40-års-regeringsjubilæum sammen med Dorthe Dahl-Jensen. Den hedder: ”Indlandsisen på Grønland – et levende fjeld fortæller klimahistorie”, som frit kan downloades på nettet.

Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00 i Rytterskolen

Genforeningen i 1920 - et fredeligt resultat af en stor krig.

Uden Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig var Genforeningen ikke blevet til noget. Det kostede dyrt i menneskeliv for Nordslesvig - mellem 5.000 og 6.000 mænd døde eller meldt savnet i løbet af krigen - de fleste fra dansksindede familier.

I foredraget vil Hans Jørgen Lych Larsen se på vejen fra 1. Verdenskrig til den lykkelige dag i dansk historie: Genforeningen og på de knap så gode tider derefter for Sønderjylland.

 

 

 

​ 

Onsdag den 8. oktober kl. 19.00 i  Forsamlingshuset

Fædre og forældreskab.

”Hvordan bliver man selv en god far, når man ikke har nogen at se op til og gerne vil undgå at gentage fortidens fejl? Og hvordan klæder man børnene bedst muligt på til at navigere i verden? Spørgsmålet stilles af sociolog og forfatter Aydin Soei.

 

 

I dette oplæg tegner han et portræt af den første generation med etnisk minoritetsbaggrund, som for alvor er rundet af Danmark og illustrerer forskellene i opdragelse mellem forskellige generationer. Og dermed også, hvilket fremtidens Danmark vi bevæger os hen imod.

I maj 2020 udgav Aydin Soei bogen: "Fædre - fortællinger om at blive til som far." 

I et interview i Infomedia, Berlingske, med overskriften: "Jeg var ektremt bange for at blive som min egen far" siger Aydin  Soei til Sarah Iben Almbjerg: »I den forstand har det givet mig enormt meget at blive far. Det har sat mig i kontakt med min tvivl og mine følelser, og det har gjort mig mere forankret her i landet. Selv om jeg har boet her, siden jeg var fire år, var det først, da Adam blev født, at jeg for alvor følte, at jeg hørte til i Danmark«. 

Sarah Almbjerg skriver videre, at Aydin Soei er ikke bare en dedikeret far, han er også selv del af en bredere tendens i det, han selv kalder »den største skjulte integrationsssucces, vi ser i Danmark i disse år«

Aydin er uddannet sociolog, forfatter og tidligere har han undervist på Krogerup Højskole og i C:NTACT Fonden . Han har arbejdet som journalist, vært og redaktør på henholdsvis Information, Danmarks Radio og Radio24syv.
Sideløbende har han gennem det seneste årti været involveret i at afholde over 500 workshops i særligt indvandrerrige udskolingsklasser rundt om i landet gennem foreningen Ansvarlig Presse og har rådgivet og faciliteret for kommuner og boligselskaber i spørgsmål om forebyggelse, uddannelse og trivsel. I 2018 udgav Aydin Soei bogen “Omar - og de andre”, som bærer undertitlen “vrede unge mænd og modborgerskab".  

 

Onsdag d. 4. nov. Kl. 19.00. Musikforedrag.

Beethoven i Rytterskolen: 250 år.

Den opfarende komponist med det voldsomme temperament skrev nogle af sine største værker stokdøv – og kæmpede store kampe. Vi vil høre og se nogle af de kampe og stridigheder – som netop giver sig udtryk i musikken – gennem ord, musikeksempler og også visuelt opleve uropførelsen af hans berømte Eroica-symfoni. Jeppe Rönnow er musikanmelder og musikjournalist, samt organist i Herstedvester Kirke her i byen.

Aftenen fungerer også som introduktion til klavereftermiddagen med Beethovens sonater søndag den 8. november kl. 15.00 i Rytterskolen.

 

 

 

 

Arrangementer