Bryllup

Alle, som bor i Herstedvester sogn eller som har særlig tilknytning til kirken, har ret til at blive gift i Herstedvester kirke; dog skal mindst én af jer være medlem af folkekirken.Man kan også få kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab eller registret partnerskab i Herstedvester Kirke.

Når parret er blevet enige om dag og tidspunkt kontaktes en af kirkens præster med henblik på endelig aftale.
De formelle forhold vedrørende vielsen udredes af hjemkommunen, som afslutter sit arbejde med at udstede en prøvelsesattest (www.albertslund.dk). Denne må kun være 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.

Til en vielse eller velsignelse skal man i samarbejde med præsten vælge 4 salmer. Se evt. www.dendanskesalmebogonline.dk. Her er både tekster og melodier til alle salmer i den danske salmebog. Salme nr. 700-706 er særlige bryllupssalmer, men man er meget velkommen til at bruge andre salmer som morgen-, årstid, eller lovprisnings og takkesalmer. Man kan også vælge sange fra den danske Højskolesangbog efter aftale med præsten.

Derudover skal I vælge to vidner, der skal være tilstede under vielsen.

Prøvelsesattest, navn og cpr på brudepar samt navne og adresser på vidner sendes til eller afleveres på kordegnekontoret, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund, tlf 43 66 60 81 

Kordegn

Kordegnekontoret i Albertslund Kommune
Opstandelseskirken
Gymnasievej 2
2620 Albertslund

Tlf.nr.: 43 66 06 80 / 43 66 06 81
Mail: tss@km.dk


Kontoret er åbent:
Man-ons kl. 10 - 14, tor kl. 11-14 og kl. 16-17.30 samt fre kl. 10-12

.


Velsignelse

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab er en kirkelig markering for par, som er blevet viet på rådhuset. 
Ritualet ved kirkelig velsignelse kan varieres, så det ligner et kirkebryllup mest muligt eller så det er tydeligt forskelligt fra et kirkebryllup.
Den kirkelige velsignelse forløber næsten som vielsesritualet i kirken. Der er dog den afgørende forskel, at kirkebrylluppets første spørgsmål ikke stilles. Det har parret jo svaret på, da de indgik ægteskab.
Ønsker parret det, kan de svare ja på vielsesritualets andet spørgsmål om at elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller.
Parret kan vælge at udelade tilspørgslen, så den kirkelige markering mere får karakter af en gudstjeneste.

Til en vielse eller velsignelse skal man i samarbejde med præsten vælge 4 salmer. 
Se evt. www.dendanskesalmebogonline.dk
Her er både tekster og melodier til alle salmer i den danske salmebog. Salme nr. 700-706 er særlige bryllupssalmer, men man er meget velkommen til at bruge andre salmer som morgen-, årstid, eller lovprisnings og takkesalmer. Man kan også vælge sange fra den danske Højskolesangbog efter aftale med præsten.

Derudover skal I vælge to vidner, der skal være tilstede under vielsen.

Prøvelsesattest, navn og cpr på brudepar samt navne og adresser på vidner sendes til eller afleveres på
Kordegnekontoret, Gymnasievej 2, 2620 Albertslund.Tlf 43 66 06 81