Albertslund Kommunes Virksomhedspris 2018

Albertslund Kommunes Virksomhedspris 2018


# Virksomhedspris
Udgivet af Lena Hylager Larsen, mandag d. 4. juni 2018, kl. 17:10

HERSTEDVESTER KIRKE ER MODTAGER AF
ALBERTSLUND KOMMUNES VIRKSOMHEDSPRIS 2018

  • Prisen gives til en virksomhed som: - Integrerer personer, der ellers har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet
  • - Der har elev- og/eller praktikpladser i virksomheden
  • - Fastholder personer, der ellers kunne have mistet arbejdet
  • - Har skrevne eller uskrevne politikker, der øger rummelighed og social ansvarlighed.

 

Deltagere i receptionen d. 23/5 2018 fra Albertslund kommune var:

Steen Christiansen, borgmester

Lars Gravgaard Hansen, formand for Erhvervs- & Beskæftigelsesudvalget

Elisabeth Gadegaard Wolstrup, direktør for By, Kultur, Miljø & Beskæftigelse

Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Jan Eriksen, afdelingschef Borger & Arbejdsmarked

Medarbejdere fra Jobcenteret

Formand for Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget holdt nedenstående tale:

Virksomhedsprisen 2018

Kære alle

Albertslund kommune har valgt at stifte en pris, der hvert år uddeles til en virksomhed, som gør en særlig insdsats for at fastholde og ansætte mennesker, der har svært ved at vinde fodfæste på arbbejdsmarkedet.

Der er et sted i Albertslund, hvor der er særligt højt til himlen. Hvor skuldrene sænkes og vejrtrækningen helt af sig selv bliver mere rolig. Det mærkes i krop og sjæl, når man træder ind ad den røde låge til Herstedvester kirkegård.

Herstedvester kirkegård har gennem årene taget imod en række borgere i Albertslund, der befinder sig et svært sted i deres personlige liv og i deres arbejdsliv. Mennesker, der skal finde sig selv og deres vej på arbejdsmarkedet, og som skal have hjælp, omsorg og støtte.

Sådan startede indstillingen til årets virksomhedspris da Herstedvester kirkegård blev indstillet.

Det er ikke uden glæde og med en vis stolthed at stå her og skulle uddele virksomhedsprisen for 2018. Som lokalpolitiker er det et privilegie at møde ansatte i forskellige virksomheder i Albertslund kommune og et endnu større privilegie at uddele en pris til en virksomhed der gjort noget ekstraordinært godt, ikke kun for bundlinien men for samfundet og byens borgere.

At stå her på Herstedvester kirkegård, følelsernes holdeplads, i solskinsvejr og holde tale for jer, er stort og følelses betonet. Det viser at I har gjort en forskel, en forskel der er blevet bemærket og fortalt, så VI i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget har kunne vælge jer, som den virksomhed der har fortjent denne hæder. Blandt mange af kommunens virksomheder udføres der hver dag et flot stykke arbejde for at fastholde en kollega, tiltrække nye kolleager, hjælpe en tilbage til arbejdslivet og tilbage til et fælleskabet. I har dog med jeres 11 aftaler med jobcentret vist, at I gør noget særligt uanset om der er skrevet – eller uskrevne regler, så har I vist vejen.

Gennem fællesskabet med andre tegner man sin virkelighed og bliver en del af noget, eller som Fodboldlandsholdet siger, ”en del af noget større”. Det er her realtieterne og virkeligheden skabes og det er her, at vi både som ”normal” medarbejder og som ”den der kommer” bliver stolte og mærker, at man gør en forskel. Og forskellen, det er det vi fejrer her i dag. Takket være Tommy Nilsson og hans 6 ansatte samt 2 kirketjenere som udgør Herstedvester kirkegård, er vi samlet her i dag.

I er blevet udvalgt fordi I gør en forskel og fordi I på forbilledeligvis har medvirket til, at unge har fået et fast tilhørsforhold og er blevet en del af noget og givet dem håbet og troen tilbage, håbet på, at de kan udvikle deres kompetencer og blive til noget, og vise, at netop de og deres talent er værdsat og efterspurgt.

Jeg vil bede Tommy Nilsson komme og modtage prisen.

I modtager et diplom og sammen med det, 10.000 kroner til initiativer for de ansatte. Da der er tale om en Albertslundpris, skal I have billeder af Albertslund, der kan pryde jeres arbejdsplads – Det er Billy Sjur der har malet Vestskoven.

Herfra skal lyde en stor tak for indsatsen og et stort tillykke fra Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget og Albertslund kommune.